Norsholmen

Norsholmen är en halvö på Fårös nordspets.

Under 1700-talet hette det Fennikkeholmen och var en ö men landhöjningen har medfört att det idag är en halvö.
Här finns industrilämningar från 1910-talet då det under första världskriget byggdes en utskeppningshamn för gotländsk kalksten. Idag kvarstår endast betongfundament och några stenhögar av verksamheten.

Här hittar man även fornlämningar såsom en medeltida kyrkogård och ett par gravfält.

Norsholmen är sedan 1967 Natura 2000-område  och ett fågelskyddsområdet där största delen av halvön inte får beträdas mellan 15 mars- 15 juli.

Längst ute på udden ligger även Fortuna, väl synligt ovan vattenytan.
Fortuna var ett tyskt lastfartyg som förliste i en höststorm 1969 när hon var på väg med en last kaustiksoda från Örnsköldsvik till Antwerpen.

Norsholmen nås enklast genom att parkera vid Ekeviken och Sjöräddningsmuseet för vidare promenad ca 5 km ut på holmen. Självklart går det bra att ta cykeln men bilen får ni inte ta med.